Address

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240

Telephone

กรุงเทพ สำนักงาน 02-727-3671-3 กรุงเทพ ฝ่ายการศึกษา (เปิดทำการทุกวัน 08.30 น -16.30 น) 02-727-3672 , 02-727-3683 , 02-727-3725

Fax

กรุงเทพ สำนักงาน 02-375-4222

E-mail

กรุงเทพ ฝ่ายการศึกษา sorasit.t@nida.ac.th ภูเก็ต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง (วิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดภูเก็ต ) nong_amara@hotmail.com วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ jitt.nits@gmail.com

Community

Facebook https://www.facebook.com/NIDA.GSTM/ https://www.facebook.com/gstm.phuket/